แผนที่สหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ที่อยู่ สอมธ. ท่าพระจันทร์
 อาคาร 60 ปี ชั้น U1 เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทร.0-2224-1343, 0-2226-1877, 0-2613-3880-2, 0-2226-1877
 แฟกซ์ : 0-2225-9487
 E-mail : savings@tu.ac.th
 แผนที่ สอมธ. ท่าพระจันทร์