ทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อทำการสมรส

          เมื่อสมาชิกสมรส และได้จดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฏหมาย จะได้รับการช่วยเหลือ รายละ 1,500 บาท
** แจ้งความจำนง ขอรับเงินภายใน 1 ปี**

 

บริการสวัสดิการ