ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565 (PDF.) รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565 (E-...

รายละเอียด

...

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2566

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี  2566 {{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งสมาชิกเพื่อทราบ ในวันที่ 20 มกราคม 2566 สอมธ. เปิดให้บริการครึ่งวัน

{{title}}

รายละเอียด

...

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

{{title}}

 รายละเอียด

...

ทรงพระเจริญ

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2566

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 และของที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวด พระอภิธรรมศพ บิดา ของ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สอมธ. นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ นพ. ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ให้การต้อนรับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. ประจำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.นพ. ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จ...

 รายละเอียด

...

แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 69 ปี ึคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สอมธ. นำโดย นายรังษี ธารารมย์ เหรัญญิก  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ  ผูู้...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.35%  
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.00%
ฝากประจำ 3 เดือน 1.75%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 36 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 48 เดือน 2.90%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.00%
@19 ม.ค. 2565