ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

Time line การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

Time line การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน {{title}}

รายละเอียด

...

จุลสารประจำเดือน

- จุลสารประจำเดือน พฤศจิกายน  2563 - มกราคม 2564 {{title}}

รายละเอียด

...

คำถามยอดฮิต FAQ

คำถามยอดฮิต  FAQ -  กรณีที่สมาชิกที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีหนี้เงินก...

รายละเอียด

...

สอมธ. ปิดทำการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 100 คน  โปรดคลิ๊ก ...

 รายละเอียด

...

รายงานประจำปี 2563

รายงานประจำปี  2563 (เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 )  {{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 ระเบียบว่าระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564   โปรดคลิ๊ก สารจากประธาน ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2563

สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี  2563 เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  2...

 รายละเอียด

...

"สายใยไม่เกษียณ" เราจะคิดถึงกัน ไม่มีวันสิ้นสุด 18 กันยายน 2563

"สายใยไม่เกษียณ" เราจะคิดถึงกัน ไม่มีวันสิ้นสุด 18 กันยายน 2563 {{title}}

 รายละเอียด

...

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันไทยคดีศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดี กับสถาบันไทยคดีศึกษา เนื่องในโอกาส ครบรอบ  49 ป...

 รายละเอียด


วีดีโอ


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์ ศุนย์รังสิต ศูนย์ลำปางและพัทยา

ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์สร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก กรณีหุ้นกู้การบินไทย

ประธานกรรมการ


รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

คณะกรรมการชุดที่ 50


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.35%  
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.75 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุุลาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.25%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.15%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.25%
@31 ส.ค.2563