ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

จุลสาร สอมธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566

จุลสาร สอมธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566(PDF) New!!!   จุลสาร สอมธ. ฉบ...

รายละเอียด

...

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 {{title}}

รายละเอียด

...

สอมธ. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มธ. ศูนย์รังสิต

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้ง...

รายละเอียด

...

จุลสาร สอมธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566

จุลสาร สอมธ. ฉบับประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566(PDF) New!!!   จุลสาร สอมธ. ฉบ...

 รายละเอียด

...

ประกาศฯ เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2566

 ประกาศฯ เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2566 คลิก!!! {{title}}

 รายละเอียด

...

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้ง...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2566

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 และของที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมนาและประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565 พร้อมมอบเงินสนับสนุนในการจัดสัมนา จำนวน 30,000 บาท ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมนาและประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่...

 รายละเอียด

...

สอมธ.จัดสัมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน จากทฤษฎีสู่....การปฎิบัติจริง"

สอมธ. จัดสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จากท...

 รายละเอียด

...

สอมธ. นำโดย กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ปารมี เหรียณกิตติวัฒน์ เลขทะเบียนสมาชิก 00953 สังกัดทั่วไป : ข้าราชการบำนาญ ณ วัดฉัตรแก้วจงกลณี ซ.จรัญสนิทวงศ์ 94 กรุงเทพมหานคร

สอมธ. นำโดย กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ปารมี เหรียณกิต...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.40%    
ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.00%
ฝากประจำ 3 เดือน 1.75%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 36 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 48 เดือน 2.90%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.00%
@19 ม.ค. 2565