ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

แจ้งวันหยุด ประจำเดือน ธันวาคม 2566

{{title}}

รายละเอียด

...

คู่มือหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

คู่มือหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี  2567 โปสเตอร์หยั่งเสียงเลือกตั้งกร...

รายละเอียด

...

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

{{title}}

รายละเอียด

...

วันพ่อแห่งชาติ

{{title}}

 รายละเอียด

...

สวัสดิการน่ารู้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ คลิก  สวัสดิการต่างๆ คลิก {{title}}

 รายละเอียด

...

เทศกาลวันลอยกระทง

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท แอกซ่า จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  2566- กรกฎ...

 รายละเอียด

...

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2566

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 และของที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี

{{title}}

 รายละเอียด

...

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบ...

 รายละเอียด

...

คู่มือหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

คู่มือหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี  2567 โปสเตอร์หยั่งเสียงเลือกตั้งกร...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ในโอกาสวันครบรอบ 11 ปี ณ บริเวณ ห้อศรีบูรพา มธ.ท่าพระจันทร์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยโลกคดีศ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.60% 
ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.60%    
ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.50%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.50%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.65%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@5 ต.ค. 2566