ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

รายงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564 {{title}}

รายละเอียด

...

รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2565 (เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้แทนทั่วไป

เรื่อง รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี  2565 (เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้แทนทั่วไป) เรื่อง...

รายละเอียด

...

แจ้งปิดทำการช่วงเทศกาลปีใหม่

{{title}}

รายละเอียด

...

รับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 เฉพาะตำแหน่งทั่วไป

เรื่อง รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี  2565 (เฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้แทนทั่วไป) เรื่อง...

 รายละเอียด

...

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวการใช้เอกสารปลอม/เท็จ ประกอบการของเงินกู้ประเภทพิเศษ

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวการใช้เอกสารปลอม/เท็จ ประกอบการของเงินกู้ประเภทพิเศษ {{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศ กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่ง  {{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

สวัสดีปีใหม่ 2565

{{title}}

 รายละเอียด

...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การให้บริการทางการเงินผ่านระบบ E-Payment บน Tu Savings Coop Application

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การให้บริการทางการเงินผ่านระบบ E-Payment บน Tu Savings Coop Application...

 รายละเอียด

...

สอมธ.ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และ บมจ.การบินไทย เข้าพบรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อหารือวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

วันที่ 16 ธันวาคม 2657 สอมธ.ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และ บมจ.การบินไทย เข้าพบรองอธิบดีกรมตรวจบัญชี...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สวัสดีปีใหม่ 2565
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์ ศุนย์รังสิต ศูนย์ลำปางและพัทยา

ประธานกรรมการ


รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ 

คณะกรรมการชุดที่ 50


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.35%  
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.75 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุุลาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.00%
ฝากประจำ 3 เดือน 1.75%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 36 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 48 เดือน 2.90%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.00%
@19 ม.ค. 2565