ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

แจ้งปิดทำการ สำนักงานท่าพระจันทร์

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2565

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2565 แบบคำขอรับทุนการศึกษาแก่บุตร  &...

รายละเอียด

...

ปิดทำการวันรับปริญญา

{{title}}

 รายละเอียด

...

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) - สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง  (อยู่...

 รายละเอียด

...

แนะนำ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

แนะนำ สอมธ.      ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุมนานาชาติ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. จัดโครงการอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ "เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระราชบััญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวง" เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565

สอมธ. จัดโครงการอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ "เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับพระรา...

 รายละเอียด

...

สอมธ. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

**สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรัษ์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรม...

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการชุดที่ 51


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.35%  
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.00%
ฝากประจำ 3 เดือน 1.75%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 36 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 48 เดือน 2.90%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.00%
@19 ม.ค. 2565