ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

แจ้งสมาชิกเพื่อทราบเรื่องแอปพลิเคชั่น

{{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งปิดให้บริการทุกสำนักงาน วันที่ 17 มีนาคม 2566

{{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งปิดแอปพลิเคชั่น เพื่อเตรียมฐานข้อมูลในการจ่ายเงินปันผล

{{title}}

รายละเอียด

...

จุลสารประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566

จุลสารประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 (E-Book) จุลสารประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566(P...

 รายละเอียด

...

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2566

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 และของที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 33 ปี

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ  33 ปี ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อา...

 รายละเอียด

...

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

สอมธ. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวา...

 รายละเอียด

...

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณสนิท ม่วงสวย ณ วัดศรีเรืองบุญ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2566  สอมธ. โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.35%  
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.00%
ฝากประจำ 3 เดือน 1.75%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 36 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 48 เดือน 2.90%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.00%
@19 ม.ค. 2565