ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ ประกาศ ร...

รายละเอียด

...

สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2565

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2565 ใบสมัคร  สมัครผ่าน Google forms&nb...

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม {{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประกาศ เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่   ประกาศ รายชื่อผู้...

 รายละเอียด

...

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2565

สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2565 ใบสมัคร  สมัครผ่าน Google forms&nb...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี สอมธ. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ณ สำนักงาน ท่าพระจันทร์ และวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ สำนักงานศูนย์รังสิต พร้อมจัดงานเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หอสมุดแห่ง มธ. ครบรอบ 86 ปี ณ บริเวณห้องโถงนิทรรศการ ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หอสมุดแห่ง มธ. ครบรอบ  86 ปี  ณ บริเวณห้องโถงนิทรรศ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารปิยชาติ มธ. รังสิต เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ  17 ปี  ณ บริเวณห้องโถง ช...

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการชุดที่ 51


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.35%  
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.00%
ฝากประจำ 3 เดือน 1.75%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 36 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 48 เดือน 2.90%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.00%
@19 ม.ค. 2565