ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 สอมธ. นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นางกาญจนา ปราณีต

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 สอมธ. นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นา...

รายละเอียด

...

แจ้งปิดแอปพลิเคชั่น เนื่องจากประมวลผลฐานข้อมูลสิ้นเดือน

{{title}}

รายละเอียด

...

วันที่ 25 กันยายน 2566 สอมธ. นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นางประยูร ศรีสุพบ เลขทะเบียนสมาชิก 00390 สังกัดทั่วไป ณ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วันที่ 25 กันยายน 2566 สอมธ. นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นางประย...

รายละเอียด

...

จุลสาร สอมธ. ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566

จุลสาร สอมธ. ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม - มิถุนายน 2566(PDF) New!!! จุลสาร สอมธ. ฉบับประจ...

 รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปี 2566 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ...

 รายละเอียด

...

ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2566

  อ่านรายละเอียด  คลิก!! ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท แอกซ่า จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  2566- กรกฎ...

 รายละเอียด

...

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2566

{{title}}

 รายละเอียด

...

สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 และของที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี

{{title}}

 รายละเอียด

...

โครงการส่งเสริมจริยธรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2566 สอมธ.ได้จัด โครงการส่งเสริมจริยธรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยคณะ...

 รายละเอียด

...

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

วันที่ 29 ก.ย. 2566 สอมธ. โดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการเรี...

 รายละเอียด

...

วันครบรอบ 51 ปี สอมธ.

วันที่ 11 กันยายน 2566 สอมธ. ได้ทำบุญครบรอบ 51 ปี ณ บริเวณอาคาร 2 ชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิท...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.25% 
ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2566
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.45%    
ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2566
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.25%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.15%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.25%
@7 ส.ค. 2566