ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

รับสมัครงาน

ประกาศ การรับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  ใบสมัคร  {{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2565

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่  1/2565 {{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งวันหยุด

{{title}}

รายละเอียด

...

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) - สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง  -...

 รายละเอียด

...

แนะนำ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

แนะนำ สอมธ.      ...

 รายละเอียด

...

หลักการ ,อุดมการณ์สหกรณ์

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ครบรอบ 30 ปี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนและสำนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร มธ. รังสิต เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ครบรอบ  30 ปี  ณ บริ...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะพยายาลศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี ณ ห้อง2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ.ศูนย์รังสิต วันที่ 28 มิถุนายน 2565

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะพยายาลศาสตร์ ครบรอบ  26 ปี  ณ ห้อง2014 ชั้น 2 อา...

 รายละเอียด

...

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครบรอบ 40 ปี ณ อาคารวิทยบริการ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ มธ. ศูนย์รังสิต วันที่ 24 มิถุนายน 2565

สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่  สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครบรอบ&nbs...

 รายละเอียด


วีดีโอ


วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการชุดที่ 51


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.35%  
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.00%
ฝากประจำ 3 เดือน 1.75%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 36 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 48 เดือน 2.90%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.00%
@19 ม.ค. 2565