ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์หยังเสียงเลือกตั้งกรรมการ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-15.00 น.

{{title}}

รายละเอียด

...

คู่มือหยั่งเสียงเลือกตั้ง

คู่มือหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการประจำปี  2566 pdf.       htt...

รายละเอียด

...

ดาวน์โหลอคำขอใช้แอปพลิเคชั่น ฯ

*  คำขอเปิดใช้บริการทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์  (ชุดที่ 1)&nb...

รายละเอียด

...

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

ขอเชิญสมาชิกร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่  1/2565 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามั...

 รายละเอียด

...

การรับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2566

ประกาศ การรับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี  2566 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการในการหยั่งเส...

 รายละเอียด

...

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สอมธ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางจิรวดี พุทธิษา เลขทะเบียน 05978 สังกัดโรงพยาบาลฯ ณ วัดเวฬุวัน สอมธ. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้

{{title}}

 รายละเอียด

...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สอมธ. จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ณ หอประชุมเล็ก มธ. ท่าพระจันทร์ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ

{{title}}

 รายละเอียด

...

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 21 ปี แห่งการก่อตั้ง ณ โรงละคอนแห่งมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

{{title}}

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.35%  
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.20% 
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 0.75%
ออมทรัพย์สินทวี 1.00%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.00%
ประจำทวีทรัพย์ 2.00%
ฝากประจำ 3 เดือน 1.75%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 36 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 48 เดือน 2.90%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.00%
@19 ม.ค. 2565