ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก ...

รายละเอียด

...

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2567

  ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2567 NEW!!! แบบคำขอรับทุนการศึ...

รายละเอียด

...

ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ Click!! ...

รายละเอียด

...

ประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก ...

 รายละเอียด

...

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2567

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2567 NEW!!! แบบคำขอรับทุนการศึกษาแก่บุตร&...

 รายละเอียด

...

วันฉัตรมงคล 4พฤษภาคม 2567

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

สอมธ.ได้จัดทำหนังสือยืนยันยอด เพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว

{{title}}

 รายละเอียด

...

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2567

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี  2567 {{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ สอมธ. ขายทอดตลาดรถจักยานยนต์ 1 รายการ

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 รายการ (อ่านประกาศคลิก)   เอกสารแนบท้ายประกา...

 รายละเอียด

...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพ...

 รายละเอียด

...

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 สอมธ. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 พร้อมมอบเงินสนับสนุนในการจัดสัมนา จำนวน 30,000 บาท

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่ ชมรมเจ้าห...

 รายละเอียด

...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สอมธ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ผศ.ธนัญญา เชรษฐา เลขทะเบียนสมาชิก 00931 สังกัดทั่วไป ข้าราชการบำนาญ ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ผศ.ธนัญญา เชรษฐา...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.80%
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75% 
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.75%    
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 2.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.50%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.65%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@2 เม.ย. 2567