mailเมื่อวันที่ 4  มกราคม  2566 ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณศุภลัคน์ ปู่ประเสริฐ  เลขทะเบียน 04251 สังกัดโรงพยาบาลฯ    ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ   สอมธ. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้