ผู้ช่วยศาสตราจารย์.นพ. ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ จำกัด นำโดย พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธม่วง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สำนักงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต  วันที่  18 มกราคม  2566