สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 11 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต