เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สอมธ. นำโดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา เลขทะเบียนสมาชิก 01195 สังกัดทั่วไป : ข้าราชการบำนาญ ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร