สอมธ. นำโดย กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ปารมี เหรียณกิตติวัฒน์ เลขทะเบียนสมาชิก 00953 สังกัดทั่วไป : ข้าราชการบำนาญ ณ วัดฉัตรแก้วจงกลณี ซ.จรัญสนิทวงศ์ 94 กรุงเทพมหานคร