สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี ณ ห้อง 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มธ. ศูนย์รังสิต วันที่ 28 มิถุนายน 2566