เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สอมธ. โดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีสภาพนักงานมหวิทยาลัย ครบรอบ 7 ปี ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต