วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สอมธ. โดย กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาของหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต