วันที่ 30 กันยายน 2566 สอมธ.ได้จัด โครงการส่งเสริมจริยธรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ร่วมเปิด"สนามเด็กเล่นของหนู" และได้มอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.กาญจนบุรี
ขอขอบคุณสมาชิก และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่น และ ปรุบปรุงอาคาร ดังกล่าว
รวมเงินบริจาค ทั้งสิ้น 226,329.00 บาท