เชิญชวนสมาชิก สอมธ. สัมมนาสมาชิกครั้งที่ 1/2567
โรงแรม Dvaree Jomtien Beach วันที่ 24-25 สิงหาคม 2567
ลงทะเบียนผ่าน Google From หรือ ยื่นใบสมัครที่ สอมธ. ได้ทุกสำนักงาน
ตั้้งแต่วันที่ 9 - 26 กรกฎาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา
วันที่ 2 สิงหาคม 2567 และแจ้งสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 

enlightenedDownload ใบสมัคร คลิก


enlightenedสมัครผ่าน Google From คลิก