สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี  2563 เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  2563