แสดงความยินดีกับสถาบันไทยคดีศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้ง

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564