เชิญชวนสมาชิก ลงทะเบียน Mobile Application บน สมาร์ทโฟน