เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการก่อตั้ง ปีที่ 49 ในวันที่ 11 ก.ย2564 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ สอมธ.