พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การให้บริการทางการเงินผ่านระบบ E-Payment บน Tu Savings Coop Application

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด นำโดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. นพพร ลีปรีชานนท์ ประธานกรรมการ สอมธ.  และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  นำโดย คุณจรัมพร โชติกเสถียร  กรรมการบริหาร  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การให้บริการทางการเงินผ่านระบบ E-Payment บน Tu Savings Coop Application โดยมี  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี