เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2565 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอมธ. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ  ผศ.ประพิณ นุตระ เลขทะเบียนสมาชิก  01070 สังกัดทั่วไป ข้าราชการบำนาญ  ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ