สอมธ. บรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสมาชิกสังกัด โรงพิมพ์ มธ. ในโอกาสที่โรงพิมพ์ มธ. จัดสัมมนาของหน่วยงาน วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ โรงพิมพ์ มธ. ศูนย์รังสิต
#สร้างชีวิต สร้างหลักฐาน ด้วยบริการ สอมธ.