สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่  สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครบรอบ  40 ปี  ณ อาคารวิทยบริการ สนง.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ มธ. ศูนย์รังสิต  วันที่  24 มิถุนายน  2565