สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะพยายาลศาสตร์ ครบรอบ  26 ปี  ณ ห้อง2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม  มธ.ศูนย์รังสิต  วันที่  28 มิถุนายน  2565