สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ครบรอบ  30 ปี  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนและสำนักงานสถาบันฯ นานาชาติสิรินธร มธ. รังสิต  เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  2565