สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ  17 ปี  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารปิยชาติ  มธ. รังสิต  เมื่อวันที่  1 กันยายน  2565