สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่หอสมุดแห่ง มธ. ครบรอบ  86 ปี  ณ บริเวณห้องโถงนิทรรศการ  ชั้น U1 หอสมุดปรีดี พนมยงค์  มธ.ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่  2 กันยายน  2565