มกราคม 51
● สอมธ. มอบเสื้อแจ็คเก็ต 35ปี, (4, 7 ม.ค., 09.00-15.30 น.) บทความ                   
● สอมธ. ประกาศ 'คะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี '51', หยั่งเสียงเมื่อ 17 ม.ค.51  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับพิเศษ (คู่มือการหยั่งเสียง), 17 ม.ค.51  
● ปี'50 สอมธ. ได้กำไร 203 ล้านบาท สามารถจ่ายอัตราเงินปันผลได้ร้อยละ 10 สูงสุดตามกฎหมาย, 15 ก.พ.51  
Updated: 2008-10-21 10:38 TH
 
 
มีนาคม 51
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนมีนาคม 2551  
Updated: 2008-10-21 10:39 TH  
 
เมษายน 51
● ประกาศ สอมธ. จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี'51, ยื่นถึง 2 ก.ค.51  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนเมษายน 2551  
Updated: 2008-10-21 10:39 TH  
 
พฤษภาคม 51
● สอมธ. จัดสัมมนานอกสถานที่ ครั้งที่ 1/51 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี, รับสมัครถึง 30 พ.ค.51  
● สอมธ. รับสมัคร 'เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ', ถึง 30 พ.ค.51  
● สอมธ. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2551  
● สอมธ. ลด เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. รถยนต์  
Updated: 2008-10-21 10:39 TH
 
 
มิถุนายน 51
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 'เจ้าหน้าที่', สอบ 11 มิ.ย.51  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 'เจ้าหน้าที่', สอบ 1 ก.ค.51  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนานอกสถานที่ ครั้งที่ 1/51 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี  
Updated: 2008-10-21 10:40 TH  
 
กรกฎาคม 51
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกรกฎาคม 51  
● สอมธ. ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.25%, ตั้งแต่ 10 ก.ค.51  
● สอมธ. ประกาศผลสอบ 'เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ' 4 ก.ค.51  
Updated: 2008-10-22 11:00 TH
 
 
กันยายน 2551
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกันยายน 51  
● สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/51 ณ โรงแรม พินนาเคิล แกรนด์จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี, 18-19 ต.ค.51  
● สอมธ. จัดอบรมสัมมนา 'กินอยู่อย่างไร ให้อยู่ 100 ปี', รับสมัครถึง 30 ก.ย.51  
● สอมธ. ประกาศ 'ผลการพิจารณาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์' ปี'51  
● สอมธ. ประกาศ 'ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก' ปี'51  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อ โครงการส่งเสริมจริยธรรม ปี'51 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิม ราชกุมารี จ.กาญจนบุรี  
Updated: 2009-02-12 15:47 TH
 
 
ตุลาคม 51
● สอมธ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการปี'52  
● สอมธ. รับสมัครกรรมการดำเนินการ ปี'52 (7 ตำแหน่ง 7 คน), 17-21 พ.ย.51  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน มธ.ศูนย์ลำปาง, 7-9 พ.ย.51  
● โครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง 7-9 พ.ย.51, รับสมัครถึง 17 ต.ค.  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนตุลาคม 2551  
Updated: 2009-04-01 15:29 TH
 
 
พฤศจิกายน 51
● สอมธ. กำหนดหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปี'52  
● สอมธ. ท่าพระจันทร์ ปิดทำการวันที่ 14 พ.ย.51  
● สอมธ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 'แม่บ้าน', ถึง 20 พ.ย.51 [ใบสมัคร]  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 51  
Updated: 2009-04-01 15:29 TH
 
 
ธันวาคม 51
● สอมธ. เพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากส่งท้ายปีเก่า เฉพาะผู้ฝากเงินระหว่าง 1-15 ธ.ค.51  
Updated: 2009-02-19 11:34 TH