มกราคม 50
● จุลสารข่าวประจำเดือนมกราคม 2550 บทความ
● สอมธ. กำไร 198 ล้านบาท จ่ายอัตราเงินปันผล ร้อยละ 10, 16 ก.พ.50  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่, 31 ม.ค.50  
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 50  
 
กุมภาพันธ์ 50
● จุลสารข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 บทความ
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 50  
 
มีนาคม 50
● จุลสารข่าวประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2550 บทความ
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 50  
 
เมษายน 50
● สอมธ. ประกาศ 'การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก', ตั้งแต่ 25 มี.ค.50 บทความ
● สอมธ. ประกาศ 'การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก', ตั้งแต่ 19 เม.ย.50  
● สอมธ. ประกาศ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'50, ยื่นถึง 3 ก.ค.50  
ปรับปรุง: 3 ก.ย. 50  
 
พฤษภาคม 50
● สอมธ. จัดสัมมนานอกสถานที่ ครั้งที่ 1/50 ณ โรงแรมสวนบวก หาดชะอำ จ.เพชรบุรี, รับสมัครถึง 8 มิ.ย.50  
● สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตร (อาหารว่าง, แต่งหน้าเพื่อบุคลิกภาพ), 19-20 พ.ค., 9-10 มิ.ย.50  
● สอมธ. ประกาศ 'การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก', ตั้งแต่ 25 เม.ย.50  
● สอมธ. ประกาศ 'อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สมาชิก', ตั้งแต่ 1 พ.ค.50  
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 49  
 
มิถุนายน 50
● จุลสารข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2550  
ปรับปรุง: 3 ก.ย.50  
 
กรกฎาคม 50
● จุลสารข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2550  
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 49  
 
สิงหาคม 50
● จุลสารข่าว สอมธ. ประจำเดือนสิงหาคม 2550  
● สอมธ. จัดสัมมนานอกสถานที่ ครั้งที่ 2/50 ณ โรงแรมจอมเทียนฯ จังหวัดชลบุรี, รับสมัครถึง 15 ต.ค.50  
● สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตร, รับสมัครถึง 31 ส.ค.50  
● สอมธ. ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้, ตั้งแต่ 1 ส.ค.50  
● สอมธ. ประกาศปรับดอกเบี้ยเงินฝาก, ตั้งแต่ 25 ก.ค.50  
● สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม ครั้งที่ 1/50 จ.สุพรรณบุรี, รับสมัครถึง 12 ก.ย.50  
Updated: 2008-10-21 10:53 TH  
 
กันยายน 50
● สอมธ. ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก (ทุนเรียนดี, ทุนส่งเสริมการศึกษา) ประจำปี'50  
● สอมธ. ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี'50  
● จุลสารข่าวสอมธ. ประจำเดือนกันยายน 50  
Updated: 2008-10-21 10:54 TH  
 
ตุลาคม 50
● จุลสารข่าวสอมธ. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๐  
Updated: 2008-10-21 10:55 TH  
 
พฤศจิกายน 2550
● เอกสารประกอบการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/50, 15 พ.ย.50,13.00 น.  
● สอมธ. จัดสัมมนาและศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง, รับสมัคร 12-16 พ.ย.50  
● สอมธ. จัดหลักสูตรเพื่อสุขภาพ ส่งท้ายปี'50 'ออกกำลังกายแบบชีวจิต' รำกระบอง, รับสมัครถึง 6 ธ.ค.50  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อฯ โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง, 7-9 ธ.ค.50  
● สอมธ. เลื่อนวันสละสิทธิ โครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง  
● สอมธ. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 48/60 เป็น 4% ถึง 28 ธันวาคม นี้เท่านั้น  
Updated: 2008-10-21 10:56 TH
 
 
ธันวาคม 2550
● สอมธ. รับสมัครกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 คน (17-21 ธ.ค.50), หยั่งเสียง 17 ม.ค.51  
● จุลสารข่าวสอมธ. ประจำเดือนธันวาคม 50  
● ปฏิทินสำคัญ พ.ศ.2551 (สอมธ.)  
● สอมธ. สวัสดีปีใหม่ 2551  และมอบของขวัญปีใหม่ (ร่ม) ให้แก่สมาชิกทุกท่าน  
Updated: 2008-10-21 10:58 TH