มกราคม 55
●  สอมธ. ประกาศผลการเลือกตั้ง 'คณะกรรมการดำเนินงาน ปี'55', [ผลคะแนนเลือกตั้ง] บทความ
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนมกราคม 2555  
●  สอมธ. ขยายวงเงินกู้สามัญ สูงสุด 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท, ยื่นกู้ตั้งแต่ 17 ม.ค.55  
Updated: 2012-06-20 11:03 TH  
 
กุมภาพันธ์ 55
●  สอมธ. ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์, สอบสัมภาษณ์เมื่อ 10 ก.พ.55  
●  สอมธ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี'55, 14 ก.พ.55  
●  สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่, สอบ 4 ก.พ.55  
●  สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 ก.พ.55  
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555  
●  สอมธ. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือร้อยละ 5.25 บาทต่อปี, ตั้งแต่ 1 ก.พ.55  
Updated: 2015-06-04 15:47 TH  
 
เมษายน 55
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2555  
●  สอมธ. รับสมัครทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี'55, ยื่น 10 เม.ย.-4 ก.ค.55  
Updated: 2012-08-01 13:52 TH  
 
พฤษภาคม 55
●  สอมธ. จัดโครงการประกวดสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 40 ปี, ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด 1-25 พ.ค.55  
●  สอมธ. จัดโครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม, 16-17 มิ.ย.55, รับสมัคร 10-18 พ.ค.55  
●  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม, 16-17 มิ.ย.55  
Updated: 2012-06-20 10:41 TH  
 
มิถุนายน 55
●  สอมธ. ประกาศรายชื่อโครงการสมาชิกสัมพันธ์ 'ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา', 7,8 ก.ค.55  
●  สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการประกวดสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 40 ปี  
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555  
●  สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพเพื่อสมาชิก ปี'55 [ใบสมัคร.pdf ]   [ใบสมัคร.doc  
●  สอมธ. ขยายงวดผ่อนชำระเงินกู้สามัญจาก 120 งวด เป็น 180 งวด  
Updated: 2015-06-04 15:46 TH  
 
กรกฎาคม 55
●  สอมธ. ประกาศรายชื่อโครงการสมาชิกสัมพันธ์ 'กาแฟโบราณบูรณาการ', 28, 29 ก.ค.55  
●  สอมธ.ประกาศ 'ประกวดราคาจ้างทำเสื้อแจ็คเก็ต', ยื่นซอง 24 ก.ค.2555  
Updated: 2012-09-04 11:38 TH  
 
สิงหาคม 55
●  สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา - นมัสการองค์ปฐมเจดีย์ บูชาพระราหูวัดศีรษะทอง - เยี่ยมชมตลาดดอนหวาย วันที่ 13 ต.ค.55, รับสมัครถึง 20 ก.ย.55  
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555  
Updated: 2012-12-21 13:50 TH  
 
กันยายน 55
●  สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา - นมัสการองค์ปฐมเจดีย์ บูชาพระราหูวัดศีรษะทอง - เยี่ยมชมตลาดดอนหวาย วันที่ 13 ต.ค.55, รับสมัครถึง 20 ก.ย. 55 [รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ]  
●     - สอมธ. ครบรอบ 40 ปี 'มอบเสื้อแจ็คเก็ต', แจ้งขนาดเสื้อ ภายในวันที่ 14 ก.ย.55  
Updated: 2013-08-13 16:09 TH  
 
ตุลาคม 55
●  สอมธ. ประกาศ 'ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี'2555  
●  สอมธ. จัดโครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม, 15-16 ธ.ค.55, รับสมัคร 29 ต.ค. - 9 พ.ย.55 [ใบสมัคร.pdf ]    [ใบสมัคร.doc]  
Updated: 2012-11-14 10:49 TH  
 
พฤศจิกายน 55
●  ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2555 (รับสมัครกรรมการ, ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงินกู้)  
●  สอมธ. รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2556, วันที่ 15-20 พ.ย.2555
 
 
●  สอมธ. ประกาศรายชื่อโครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-นครวัด-นครธม, 15-16 ธ.ค.55  
Updated: 2013-07-03 11:29 TH  
 
ธันวาคม 55
●  สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิก, ตั้งแต่ 21 ธ.ค.55  
●  ผลการเลือกตั้งกรรมการ สอมธ.เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2555 อย่างไม่เป็นทางการ  
 สอมธ. กำหนดให้สมาชิกยื่นกู้เงินปันผล, ตั้งแต่ 3 ธ.ค.55 - 18 ม.ค.56  
Updated: 2013-07-03 11:27 TH